د تاریخ څېړنیز کتابونه
پښتۍ د کتاب سرلیک
لومړۍ نړیواله جګړه

ژباړن: زاهد خلیلی

شیرشاه سوري د افغانانو تر منځ د یووالې هڅونکې

استاد قریب الرحمن سعید

افغانستان د دیموکراسي او جمهوریت په کلونو کې

عبدالغفار فراهي

غازی امان الله خان د افغانستان د خپلواکۍ ستوری (د مقالو ټولګه)

بېلابیل

د مشروطیت غورځنګ په افغانستان کې

عبدالقیوم حکیمزی

سلطان محمد خان فاتح

قریب الرحمن سعید

د تاریخ ننداره

اسدالله غضنفر

ټولواک

ډاکتر محمد داود حبیبزی

د کابل سفر

اسرار د طورو

افغانستان په سیاسي کږلیچ کې

اسماعیل یون

اسلامي نهضت

حکمتیار