د اقتصاد اړوند کتابونه
پښتۍ د کتاب سرلیک
کوچنۍ سوداګري

ضیاء الرحمن ضیاء

د یوې دقیقې مدیر

میراحمد یاد

د پېرودونکو پاملرنه

میراحمد یاد

د انټرنټي بازارموندنې تکتیکونه

ژباړه او زیاتونه : میراحمد یاد

د ارتباطاتو مديريت د اول سميستر سوالونه او ځوابونه

قدرت شيرزاد

اقتصاد پېژندنه

محمد داود نیازی

د شرکتونو د تمویل او پانګې اچونې اساسات

ژباړونکی: پوهیالی رحمان الله رسا

سوپرویژن Supervision

کاروبار

محمد داود نیازی

اقتصادي ریاضي

ژباړن: عزت الله ځواب

احصائیه او احتمالات

ژباړن: نور الله عماد

لګښت سنجونه

ژباړونکی: نور الله حقمل