سرلیک د ایمان اغېزې په رواني او جسمي روغتیا باندي
لیکوال ډاکټر فیض الله کاکړ
لوستونکو شمیر 1,536
بیه وړیا
د چاپ کال
مرسته وکړئ
له کتابتون سره مرسته وکړئ