د هندوستان د بهار ولايت مرکزي ښار پټنه نومېږي. د عبادت خانو او د علم او هنر دا لرغونې سيمه په دې هم وياړي چې د دې يوه ولسوالۍ سهسرام د هند نامتو پښتون باچا شېر شاه سوري سيمه وه او اوس پکې د ده مقبره هم جوړه ده. د لته د خلجيانو او لوديانو د وخت نه پښتانه مېشت و او کله چې بابر لوديان مات کړل نو لوې شمېر يې بهار کې راټول شول او د دوي پر ضد يې د بېرغ پورته کړو. د دې سيمې په ليرې پرتو کليو او بانډو کې اوس هم پښتانه ژوند کوي او څه نا څه خپل پخوانې ژوند يې هم هغسې ساتلې دې.
Title د هندوستان پښتانه – بهارب
Author صفيه حليم
Hits 838
File Type PDF
Price Free
Year of Publication
Donation
Ketabton.com website takes a lot of time and money to maintain. Your donation will go to help us maintain the site, pay for bandwidth and maybe cover a few Red Velvet cupcakes to keep the team all sugared up!