سرلیک د پاچا خان تقریرونه
لیکوال
لوستونکو شمیر 3,394
بیه وړیا
د چاپ کال
مرسته وکړئ
له کتابتون سره مرسته وکړئ