سرلیک پښتو لوست (لومړی ټوګ)
لیکوال دپیلوم انجنیر عبدالله هاشم خیل ځاځی
لوستونکو شمیر 1,356
بیه وړیا
د چاپ کال
مرسته وکړئ
له کتابتون سره مرسته وکړئ