سرلیک په ډرامه کې کرکټر کښنه
لیکوال محب الرحمن محب
لوستونکو شمیر 1,789
بیه وړیا
د چاپ کال
مرسته وکړئ
له کتابتون سره مرسته وکړئ