سرلیک بېوسي
لیکوال عبدالهادي ریشا
لوستونکو شمیر 1,073
بیه وړیا
د چاپ کال
مرسته وکړئ
له کتابتون سره مرسته وکړئ