سرلیک عمومي کیمیا
لیکوال پوهاند ډاکتر خیر محمد ماموند
لوستونکو شمیر 7,480
بیه وړیا
د چاپ کال
مرسته وکړئ
له کتابتون سره مرسته وکړئ