سرلیک مدني قانون (څلورم ټوک)
لیکوال
لوستونکو شمیر 1,166
بیه وړیا
د چاپ کال
مرسته وکړئ
له کتابتون سره مرسته وکړئ