سرلیک موږه دوه په دوه ملګري
لیکوال محمد الله شېرزی
لوستونکو شمیر 1,297
بیه وړیا
د چاپ کال
مرسته وکړئ
له کتابتون سره مرسته وکړئ