د کتاب پېژندنه ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| دکتاب نوم : پر معياري ژبه د معيار په ژبه يوه څېړنه ليکوال : محمد معصوم هوتک دليکلونېټه : ډسمبر ٢٠٠٦ع دليکلوځای : اوکويل ـــ کاناډا کمپوز : محمدمعصوم هوتک ډيزاين : م - روهيال خپروونکی : علامه رشاد خپرندويه ټولنه کندهار دچاپ نېټه : جنوري ۲۰۰۷ ع دچاپ شمېر : زر ټوکه
سرلیک پر معياري ژبه د معيار په ژبه يوه څېړنه
لیکوال محمد معصوم هوتک
لوستونکو شمیر 1,070
بیه وړیا
د چاپ کال جنوري ۲۰۰۷ ع
مرسته وکړئ
له کتابتون سره مرسته وکړئ