سرلیک د خوشال خان خټک د څلوریزو غورچاڼ
لیکوال
لوستونکو شمیر 2,605
بیه وړیا
د چاپ کال
مرسته وکړئ
له کتابتون سره مرسته وکړئ