سرلیک درد او بهیر
لیکوال پریشان محسود
لوستونکو شمیر 2,099
بیه وړیا
د چاپ کال
مرسته وکړئ
له کتابتون سره مرسته وکړئ