سرلیک درمان
لیکوال قدرت الله درمان
لوستونکو شمیر 2,114
بیه وړیا
د چاپ کال
مرسته وکړئ
له کتابتون سره مرسته وکړئ