سرلیک فرحت المجتبی
لیکوال سرمحقق زلمی هیوادمل
لوستونکو شمیر 994
بیه وړیا
د چاپ کال
مرسته وکړئ
له کتابتون سره مرسته وکړئ