سرلیک پښتو
لیکوال
لوستونکو شمیر 1,495
بیه وړیا
د چاپ کال
مرسته وکړئ
له کتابتون سره مرسته وکړئ