The Pathan Kings of Dehli
The Pathan Kings of Dehli
کتاب نوم The Pathan Kings of Dehli
مؤلف Edward Thomas
نرخ وړیا
خپرونکې
د چاپ کال
د کتاب د محتویاتو ژبه پښتو
برخه د تاریخ څېړنیز کتابونه
د لوستونکو شمیر 622
د کتاب په لیکه کوونکې شمشاد زهیر
ورته کتابونه
د پښتو پخوانۍ تذکرې د پښتو پخوانۍ تذکرې
حیب الله رفیع
تاریخ ګردیزی تاریخ ګردیزی
ابوسعید عبدالحی بن ضحاک ابن محمود ګردیزي
تصویری از ګوانتانامو تصویری از ګوانتانامو
ملاعبدالسلام ضعیف
The way of the Pathans The way of the Pathans
James W.Spain
په شلمه سدۍ کې د افغانستان هنر په شلمه سدۍ کې د افغانستان هنر
علامه عبدالحی حبیبي
رپوټ کول
که دې کتاب په اړه شکایت لری،‌ هیله ده د info@ketabton.com له لارې له مونږ سره اړیکه ونیسئ.