سرلیک The Pathan Kings of Dehli
لیکوال Edward Thomas
لوستونکو شمیر 519
بیه وړیا
د چاپ کال
مرسته وکړئ
له کتابتون سره مرسته وکړئ