سرلیک Sher Shah; a critical study based on original sources
لیکوال Kalikaranjan Qaungo
لوستونکو شمیر 229
بیه وړیا
د چاپ کال
مرسته وکړئ
له کتابتون سره مرسته وکړئ