سرلیک وروستی مورچل
لیکوال نسیم حجازی
لوستونکو شمیر 1,442
بیه وړیا
د چاپ کال
مرسته وکړئ
له کتابتون سره مرسته وکړئ