دایوه علمي اوڅیړنیزه رساله ده چې دهیواد جید عالم ښاغلي عبدالرحیم فوزي (هروي)په دري ژبه لیکلې ده اونعمت الله پټانزي پښتوژبې ته راژباړلې ده چې دلمانځه په قعدوکې دشهادت په ګوته داشارې په اړه پوره معلومات ،اړین مسائل اواحکام په کې بیان شوي دي.

سرلیک دلمانځه په قعدوکې دشهادت په ګوته اشاره
لیکوال لیکوال : مولوي عبدالرحیم فوزي(هروي) ، ژباړن :نعمت الله پټانزی
لوستونکو شمیر 994
بیه وړیا
د چاپ کال ۱۳۹۵
مرسته وکړئ
له کتابتون سره مرسته وکړئ