د خوشحال خان خټک مرغلری
د خوشحال خان خټک مرغلری
کتاب نوم د خوشحال خان خټک مرغلری
مؤلف پوهاند عبدالحی حبیبی
نرخ وړیا
خپرونکې
د چاپ کال 1317
د کتاب د محتویاتو ژبه پښتو
برخه پښتو ژبې کتابونه
د لوستونکو شمیر 1196
د کتاب په لیکه کوونکې mohammad ajmal
ورته کتابونه
د پښتو اشتقاقونه او ترکیبونه د پښتو اشتقاقونه او ترکیبونه
صدیق الله رښتین
پښتو نحوه (ګرامر) پښتو نحوه (ګرامر)
پوهندوی ډاکتر زرغونه رښتین زیور
په سراج الخبار کي د پښتو شعر په سراج الخبار کي د پښتو شعر
شاپور احمدزیی
شعری سېمبولونه شعری سېمبولونه
عبدالغفور لېوال
پښتو متون سمېدل غواړي پښتو متون سمېدل غواړي
محمد معصوم هوتک
رپوټ کول
که دې کتاب په اړه شکایت لری،‌ هیله ده د info@ketabton.com له لارې له مونږ سره اړیکه ونیسئ.