سرلیک د خوشحال خان خټک مرغلری
لیکوال پوهاند عبدالحی حبیبی
لوستونکو شمیر 943
بیه وړیا
د چاپ کال 1317
مرسته وکړئ
له کتابتون سره مرسته وکړئ