سمون او ټولونه: پوهاند عبدالحی حبیبي

سرلیک پښتو تذکرة الاولیا
لیکوال سلیمان ماکو 612 هـ ق
لوستونکو شمیر 1,416
بیه وړیا
د چاپ کال
مرسته وکړئ
له کتابتون سره مرسته وکړئ