سرلیک د احتمالاتو تیوري
لیکوال ګل احمد عطائي
لوستونکو شمیر 1,284
بیه وړیا
د چاپ کال 2016
مرسته وکړئ
له کتابتون سره مرسته وکړئ