سرلیک د پېرودونکو پاملرنه
لیکوال میراحمد یاد
لوستونکو شمیر 1,633
بیه وړیا
د چاپ کال ۲۰۱۶
مرسته وکړئ
له کتابتون سره مرسته وکړئ