جیومتریک مفاهیم اوفورمولونه داساسي جیومتریکو(هندسیزو)مفاهیمواودمسطح اوفضایي  هندسي جسمونو دمساحت،حجم،محیط ،قطراوداسې نورو... اړینوفورمولونو ارزښتناکه ټولګه ده

سرلیک جیومتریک مفاهیم اوفورمولونه
لیکوال لیکوال : نعمت الله پټانزی
لوستونکو شمیر 995
بیه وړیا
د چاپ کال ۱۳۹۵
مرسته وکړئ
له کتابتون سره مرسته وکړئ